Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Persbericht Week vd opvoeding      
Zienderogen Beter

PERSBERICHT

voor de WEEK VAN DE OPVOEDING (1-7 oktober 2012)Opvoeden stuk gemakkelijker als ouders óók goed luisteren

Door: Janita Venema

Het thema van de week van de opvoeding is ‘Luister eens naar me’, hetgeen een eenrichtingsverkeer van de opvoeder naar het kind impliceert. Opvoeden gaat echter veel gemakkelijker als ouders ook goed luisteren naar wat hun kind over hún leven te vertellen heeft. Onzeker, agressief, somber, druk of teruggetrokken gedrag van hun kind blijkt vaak simpelweg een opvoedplan van kinderen voor hun ouders opdat zij hun eigen onbewuste kinderjaren leren kennen en doorleven. Doen ze dat, dan verdwijnt of verbetert het 'problematische gedrag' van het kind.

Hoe vreemd het ook klinkt, kinderen willen met hun lastige of ongewenste gedrag (onbewust) iets bereiken bij hun ouders. Waar normaal gesproken opvoedkundige maatregelen zoals het straffen en belonen van een kind, consequent zijn, bijsturen, stimuleren heel vaak herhaald moeten worden tot het kind ze opgepakt heeft, kan het ongewenste gedrag van kinderen snel en doelmatig verbeteren wanneer ouders begrijpen wat hun kind van hén vraagt. Wanneer ouders dit kunnen ontvangen en hun eigen leven bijsturen, verbetert het gedrag van het kind.Leon is boos, zijn moeder ook ...

Neem Leon van vijf die al twee jaar continu boos op zijn moeder is, hij heeft woede uitbarstingen waarbij hij scheldt en ook vaak slaat en schopt. Moeder vertelt over de boze buien, o.a. hoe haar zoon vooral boos wordt onder het eten ’s avonds en als zijn vader er niet is. Wanneer moeders verhaal daarna vertaald wordt, dat wil zeggen methodisch bewerkt wordt zodat het iets over moeders eigen leven duidelijk maakt, trekt ze wit weg. De emoties zijn op haar gezicht te lezen. “Het is goed met me” zegt ze, “maar ik kan nu niet verder praten, ik wil naar huis”. Later vertelt ze wat er gebeurde: “Ik was ineens zó diep geraakt over vroeger, maar het meest bijzondere was wel dat toen ik thuiskwam Leon bij me op schoot sprong, na twee jaar boos zijn, zich tegen me aan drukte en maar bleef herhalen: mama, mama, lieve mama, terwijl hij me wel honderd kusjes gaf.” Moeder was stomverbaasd en vroeg zich af hoe dat mogelijk was. Het antwoord op die vraag is dat er iets uit haar eigen jeugd - dat onbewust in de omgang met haar zoon meespeelt - aangeraakt en bevrijd is. Ze vertelt hoe er vroeger door haar alcoholistische vader altijd spanningen waren, inderdaad met name tijdens het eten, maar ook wanneer haar vader er niet was want ... waar hing hij uit, hoe zou hij deze keer thuiskomen, wat zou er gebeuren? Ze realiseerde zich nu voor het éérst dat ze daar vroeger erg boos over was, maar dat deze boosheid vroeger onderdrukt was.

Het is de zeer precieze terugkoppeling van een heel verhaal met specifieke voorbeelden, die maakt dat een ouder zo geraakt wordt en voelt dat het bloedeigen kind met het lastige gedrag een waarheid vertelt. De moeder uit het voorbeeld dacht dat ze boven de gebeurtenissen stond, dat ze indertijd vooral bang en zorgzaam was geweest, maar haar zoon laat zien dat er onbewust nog veel woede in haar leeft. Sinds ze dit doorvoeld heeft en helder begrijpt hoe terecht de boosheid was van het meisje dat ze vroeger was, gaat het goed met haar zoon. Hij is nog wel eens boos, maar het stelselmatige boos en agressief zijn is voorgoed verdwenen.Andere voorbeelden

Zo zijn er duizenden voorbeelden waarbij een gevoelsinzicht over iets ouds uit de eigen kindertijd de dagelijkse opvoeding en omgang met de kinderen zéér positief beïnvloedt. Niet alleen op dat moment, maar voor lange duur. Een teruggetrokken, ouwelijk en op zijn moeder gericht jongetje van vier wordt vrolijk en speels nadat zijn moeder zich realiseert hoe zij met haar depressieve moeder al jong verleerd is om speels en vrolijk te zijn.

Een jongetje dat maar niet zindelijk wil worden, poept ter plaatse keurig op de pot nadat zijn vader inziet dat hij best een carrière-switch kan maken, hij weerhield zichzelf daarvan door boodschappen uit zijn jeugd.

Bij een gesloten puber met eetproblemen en moeite met haar uiterlijk, beginnen de veranderingen wanneer haar moeder helder krijgt hoe zij haar vrouwelijkheid heeft weggestopt na een aanranding in haar jeugd.

Een kind met pdd-nos die een school voor bijzonder onderwijs volgt kan na een half jaar verder op een reguliere basisschool als ‘een hele sterke pdd-nosser’ nadat zijn moeder heeft gevoeld hoe specifiek zijn verhaal aan haar leven linkt.

Een jongen van tien interrumpeert alsmaar de gezinsgesprekken met schijnbaar willekeurige verhalen, waar moeder een voorbeeld van aanhaalt. “Laatst zei hij: weet je nog mama, die man, toen, daar en daar, die in zo’n auto wegreed?” Bij de terugkoppeling raakt dit schijnbaar willekeurige voorbeeld exact het moment waarop haar eigen kinderleven in duigen viel. Het laatste beeld van haar vader is dat hij in een auto stapt, wegrijdt naar een tbc-kliniek om nooit meer terug te keren. Hoezo vertoont dit kind lastig gedrag dat gecorrigeerd moet worden? Dit kind geeft heel nauwkeurig (maar onbewust) uitdrukking aan een verhaal dat vóór alle andere verhalen verteld móet worden. En zijn gedrag zal veranderen wanneer dat verstaan wordt. Dan is het kind vrij. Het voelt direct dat de boodschap is aangekomen en hoeft die niet langer af te geven.Luisteren is tweerichtingsverkeer

Het thema van de week van de opvoeding is ‘Luister eens naar me’, maar luisteren in een gezinssituatie behoort een wisselwerking te zijn. Net zoals het voor een kind soms moeilijk is om onze aanwijzingen te snappen (wat bedoelt papa nou?), kan het voor ouders lastig zijn om de taal van hun kind te begrijpen. Sterker nog, vele ouders weten niet eens dat hun kinderen ook tot hen spreken! Kinderen spreken niet zozeer met onze woordentaal maar gebruiken een taal die via gedrag, spel, ontwikkeling, slaap en dromen, eten en zindelijkheid e.d. tot uitdrukking komt. Die taal is echter net zo precies als onze woordentaal. Meestal is het die exactheid van de boodschap van het kind die maakt dat ‘het kwartje valt’ bij de ouder. Het is alsof hun eigen kind een op maat geschreven speech vertelt met een inhoud die niemand anders kon weten en die ze zelf ook vergeten waren.Blinde vlekken

Het opvoedplan van kinderen voor ouders gaat veel verder dan: ‘mijn kind is boos, oh ja, ik ben ook wel eens boos’. ‘Mijn kind is druk, ja natuurlijk, mijn agenda staat ook altijd vol’. De waarheid die gekend mag worden ligt steevast op onbekend terrein, vormt een blinde vlek in het leven van de ouder. En kinderen zijn experts in het blootleggen er van. Met welk oud zeer loopt de ouder rond? Wat is er onbewust in het gedrang gekomen? Welke eigenschappen, die zo graag mee willen doen, hebben indertijd niet de kans gekregen? En wat gaan we daar nu aan doen? Daarover ‘vertelt’ een kind. Dat is het opvoedplan dat ouders helpt zichzelf te zijn. Hun hele zelf, in plaats van alleen het stuk dat ooit de kans kreeg om groot te worden.Liefde maakt het verschil

Het is de liefde van ouders voor hun kinderen die maakt dat zij het verschil willen maken. Met als gevolg dat zowel de ouders als het kind daar profijt van hebben. Zie het als een appel aan een appelboom. Wanneer het de boom goed gaat, gaat het automatisch ook goed met de appels. Daar hoef je de appel niet speciaal voor te behandelen - in het geval van een kind met speciale maatregelen op te voeden - dat gaat dan ‘als vanzelf’. Dat is zo logisch, dat zelfs een kind het kan snappen.

EINDE PERSBERICHTInformatie over Janita Venema, de methode en de kindertolken® in NL en Belgie

Janita Venema is therapeut, kindertolk® en initiator van de methode 'Het Fluisterkind®'. De internationale naam van de methode is: PresentChild®. Deze naam zal binnen een jaar ook in NL gevoerd worden.

De methode is in 1994 ontstaan toen Janita problemen had met haar zoon en ontdekte hoe exact die problemen met haar leven te maken hadden. Door zelf te veranderen verdwenen de problemen bij haar zoon als sneeuw voor de zon. Ze ontdekte daarna hoe ze deze gang van zaken op een methodische manier ook voor andere ouders werkzaam kon maken.

Sindsdien is de methode verder ontwikkeld en uitgekristalliseerd, dit jaar 18 jaar oud ... ‘volwassen geworden’.

Janita schreef het succesvolle boek 'Het Fluisterkind’ (4e druk), dat nu ook in het Engels vertaald is onder de titel: PresentChild

150 kindertolken in NL en België zijn via ‘De Training tot Kindertolk®’ opgeleid en geven consulten, lezingen en oudercursussen aan ouders en andere opvoeders.

De Training tot Kindertolk® is een jaartraining voor HBO professionals, deze is tien jaar geleden in samenwerking met Astrid Klompstra ontwikkeld. Janita en Astrid verzorgen samen de lessen.

Er zijn modules voor het onderwijs beschikbaar.

Er is een oriënterend onderzoek geweest i.s.m. het Louis Bolk Instituut om te onderzoeken of een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de methode zinvol zou zijn. De resultaten van dit vooronderzoek op kleine schaal zien er veelbelovend uit. Een tweede vooronderzoek op grote schaal zal in het komende half jaar plaatsvinden. Wanneer de resultaten opnieuw positief zijn, zal het LB-instituut een wetenschappelijk onderzoek starten.

Voor meer informatie neemt u contact op met Janita Venema of een van de kindertolken® in uw regio (zie website).

Contactgegevens Trainingsbureau Zienderogen Beter:

Telefoon: 058-2668191  

Mail: info@zienderogenbeter.nl  

Website: www.kindertolk.nl


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden