Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
Zienderogen Beter
Zienderogen Beter Nieuwsbrief - Mei 2012      
Zienderogen Beter

De 'rugzakjes': wat zit er in?


Er is veel te doen omtrent de PGB's en de rugzakjes (de leerlinggebonden financiering voor kinderen die extra hulp nodig hebben in het onderwijs). Met het geld uit rugzakjes worden deze leerlingen geholpen om ondanks hun leer- of ontwikkelingsprobleem mee te kunnen komen op school.

Wij merken keer op keer dat zo'n rugzakje eigenlijk een rugzak vol met emotionele lading is, met een zéér diverse inhoud en één grote overeenkomst: dat de leermotivatie en -prestatie erdoor belemmerd wordt.

Wanneer we via het kind met de ouders/opvoeders werken, zien we dat de extra hulp aan het kind beter aanslaat of zelfs overbodig wordt. We zien de vrije leerruimte zich herstellen tot de mogelijkheden waar het kind op basis van zijn intelligentie toe in staat is. Ook dat is soms verrassend. Eén keer werd het IQ van een jongetje (momentopname) gemeten voor de behandeling en daarna: het was verdubbeld (van zéér zwak naar bijna normaal). Ook hebben we voorbeelden gezien van kinderen die vanuit het speciale onderwijs terug konden naar de gewone basisschool. Het dylexie-programma kan gemiddeld bijna de helft korter duren. Het leervermogen van kinderen wordt van een last verlost waardoor ie weer kan functioneren. Fijn voor het kind, de ouders en de onderwijzers/leraren. En ook nog eens goed voor de financiering van de rugzakjes...!Onderwijstraining 'Samen leren, samen leven' voor leerkrachten


Op vrijdag 15 juni is er in Baarn een dag voor leerkrachten om met de onderwijsmodules 'Samen leren, samen leven' aan de slag te gaan. U kunt hier meer over lezen op de site.

We merken dat er vanuit het onderwijs veel belangstelling is voor de methode. Op vrijwel elke school is er één / zijn er enkele leerkrachten. Speciaal voor hen is deze dag, samen met gelijkgestemden. Een feest van herkenning. Het Fluisterkind maakt nauwkeurig en methodisch gebruik van spiegelen, adhv taal. Het maakt duidelijk wat kinderen willen vertellen over hun ouders en de school (of over het rugzakje waar ze mee rondlopen).

Wat kunt u verwachten? 1. Spiegelen met de methode. 2. Het belang van deze methode in het onderwijs. 3. De boodschap achter veelvoorkomende leer-en gedragsproblemen. 4. Inzicht in het aandeel van de volwassenen bij de leermotivatie van kinderen en stot slot: 5. Samen met ouders op weg naar een oplossing.

Aanmelden kan via de site. Graag voor 1 juni inschrijven. Organisatie: de kindertolken Karin Höhle, Paula God en Karin Tooren.Oudercursussen 'Het Fluisterkind®'

In mei:
- Lunteren, 12 mei, eendaagse oudercursus door Jolanda Grosjean
In juni:
- Amsterdam, 1 juni, eendaagse cursus door Corinne van Ravels, Tanja van Dorsser
- Zoetermeer, 7 juni e.v., 4 bijeenkomsten oudercursus door Janet Veen
- Lunteren, 15 juni, eendaagse oudercursus door Jolanda Grosjean
- Lunteren, 23 juni, eendaagse oudercursus door Jolanda Grosjean
In juli:
- 's Heerenbroek, 6 juli, eendaagse oudercursus door Geralda Kooi

Voor informatie of opgave, klikt u op de naam van de desbetreffende kindertolk.Ontvluchten


Een moeder komt bij mij in de praktijk voor een Fluisterkindconsult. Het probleem met haar 11 jarige dochter is dat zij haar moeder ontvlucht. 'Zij wil niet dat ik tot haar doordring', zegt moeder. 'Zij vlucht letterlijk het huis uit en gaat buiten spelen'. Moeder zegt dat ze het heel fijn zou vinden als ze alles liefdevol bijeen zou kunnen houden, maar 'ik raak in paniek als zij dit doet'. In het gesprek werd moeder vaak emotioneel omdat zij, zoals ze vertelde wel voelde dat het met haar te maken had, maar niet precies wist hoe en wat.

Ik geef haar het 'vertaalde' verhaal terug. Moeder ontvlucht zichzelf en wil niet dat een ander tot haar door dringt of zelfs dat zij zelf in aanraking zou komen met haar angst en verdriet. 'Ik ga echt ook buiten mijzelf' zegt moeder: 'ik vind de wereld niet fijn en ik wil niet voelen hoeveel pijn mij dit doet'. Ze geeft aan dat het gezegde haar treft als een bliksemstraal (recht in haar hart binnen is gekomen).

Wanneer ik moeder opnieuw spreek tijdens een follow up bijeenkomst, vertelt ze dat ze dagelijks dacht aan de boodschap van haar kind voor haar en dat dit haar gesterkt had om meer contact te maken met zichzelf, met haar verdriet en angst. Haar dochter is toegankelijker geworden en moeder geeft aan dat wanneer haar dochter het huis weer eens ontvlucht, zij nu niet in paniek raakt, maar bij zichzelf blijft. 'En dan', vertelt ze: 'komt mijn dochter gewoon weer terug. Door kindertolk® Janet Veen uit Zoetermeer.Lezingen en informatie-bijeenkomsten

Mei 2012:
- Utrecht, 14 mei, 20.00 uur, workshop 'Wat spiegelt je kind met lastig gedrag' door Lia van Kooten.
- Zwolle, 29 mei, lezing bij OBS de Schatkamer door Geralda Kooi.
- Zoetermeer, 25 mei ochtend lezing over Het Fluisterkind® door Janet Veen

Voor informatie of opgave, klikt u op de naam van de desbetreffende kindertolk.Volgende intakedagen Training tot Kindertolk®


Op 8 mei, 5 juni, 25 juni zijn er weer een intakedagen voor de Training tot Kindertolk® voor Nederland en België.

Wanneer je geïnspireerd bent door de nieuwsbrief en/of het boek, en je wilt het kindertolken toevoegen aan je hulpverlenende beroep, weet dan dat wat er beschreven in het boek of de nieuwsbrief slechts het begin is. Met de Fluisterkind-methode worden de aanwijzingen van je kind zo nauwkeurig ‘vertaald’, dat ouders ze in hun hart ontvangen, wéten dat het klopt en gedreven worden om te doen wat nodig is. Dat betekent een verrijking voor hun leven én werkt ook positief door op het gedrag en welzijn van je kind, vaak zonder verdere hulp aan het kind zelf! Een waardevolle toevoeging op je beroep, Aanmelden kan via de site.Ter harte nemen

De leerplicht die voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen. Opvoeding en zelf(her)opvoeding gaan namelijk hand in hand - Janita VenemaKunstenaar Paul Klee en kinderen


Vandaag geen boekentip, maar een beeld van Paull Klee. De herontdekking van zijn eigen kindertekeningen wees hem de weg naar zijn eigen stijl. ’The Child is the father of the man’, zo luidt een beroemde frase uit een gedicht van William Wordsworth. Evenzo was de kleine Paul Klee 'de verwekker' van de latere kunstenaar Klee.

Klee ontpopte zich als huisman en zorgvader avant la lettre. Het kon bijna niet anders of hij raakte hierdoor nog meer betrokken bij de belevingswereld van het kind. Hij zette zijn zoon al vroeg aan tot tekenen en merkte op dat hij zijn zoon niets kon leren, omdat kinderen de basale structuren van de dingen zien. Het was eerder andersom: eerder leerde zijn zoon hém zijn vormen te reduceren. Hoe primitief zijn werk eerst ook lijkt, zijn meesterschap schuilt in een samengaan van kinderlijke spontaniteit en weloverwogen artistieke vaardigheid. Paul Klee streefde een 'door de wil hervonden kinderlijkheid’ na.                                


Zienderogen Beter

Het Fluisterkind - Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Initiator: Janita Venema. Mail | Fluisterkind.nl


Zienderogen Beter
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier | Afmelden